جدیدترین مقالات علوم دامی-ramin habibi
دکتری تغذیه دام- انجام طرح های پیشنهادی (پروپوزال) و پایان نامه- ترجمه مقاله -مشاوره جیره نویسی

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه دهم شهریور ۱۳۸۹ توسط رامین حبیبی

دانشگاه کردستان

دانشکده کشاورزی

 

 


مقاله مروری

 

با عنوان

 

اثرات ویتامین D بربیماری دیسکندروپلازیای درشت نی و بررسی خصوصیات و اثرات فلاونوئیدها در حیوانات مختلف

 

 

گردآوری و تدوین

رامین حبیبی

 

 

 

 

 

 مقدمه:

   ویتامین D یکی از ویتامین های محلول در چربی است. دو نوع مهم ویتامین D شامل D2 (ارگوسترول) و D3 (کوله کلسیفرول) می باشد. ویتامین D3 از 7-دهیروکسی کلسترول مشتق شده و آن را ویتامین طبیعی نیز می گویند. منبع ویتامین D3 کبد ماهی و زرده تخم مرغ می باشد. برای اینکه ویتامین D3 در بدن طیور قابل دسترس باشد، باید از طریق خون به کبد رفته و به 25-هیدروکسی کوله کلسیفرول تبدیل شود. در نهایت این ماده جدید در کلیه به 1و25- دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) تبدیل می شود. ماده اخیر نقش هورمونی داشته و باعث جذب بیشتر کلسیم توسط سلولهای روده می شود.

متابولیت 1و25دی هیروکسی کوله کلسیفرول فعالترین شکل ویتامین D3 در بدن طیور است. کمبود آن باعث بروز مشکلات استخوانی از جمله می توان به دیسکوندروپلازیای درشت نی (TD) خواهد شد. عوامل مختلفی مثل ژنتیک، تغذیه و مدیریت بر روی این بیماری تاثیر می گذارند (4). میزان مورد نیاز ویتامین D3 در جیره جوجه گوشتی که توسط NRC اعلام شده ، 5 میکرو گرم در هر کیلوگرم جیره است. آن معمول است که در عمل جیره های جوجه های گوشتی تجاری بطور مشخصی 15-10 بار بالای توصیه های NRC مکمل می شوند. در شرایط تجاری جوجه های گوشتی با رشد سریع ، مستعد نرمی استخوان و دیسکندروپلازیای درشت نی هستند و ثابت شده که ویتامین D این مشکل را تحت شرایط مزرعه کاهش می دهد.

 

** اثرات سطوح ویتامین D3 و D2 روی سطح ویتامین D در تخم مرغ

کمبود ویتامین در طی زمستان در مناطق با عرض جغرافیایی بالا یک مشکل می باشد. تخم مرغ یک منبع تامین ویتامینD برای بشر می باشد. تحقیقات اخیر نشان داده که حجم ویتامین D3 تخم مرغ ها می تواند توسط بیشتر مکمل کردن جیره مرغان تخم گذار با آن افزایش یابد. پیش بینی شده که افزودن ویتامین D3 به جیره ترکیب اسید های چرب و حساسیت یا ویژگی های وظیفه ای تخم مرغ را تغییر نمی دهد، گذشته از این گزارش شده که گنجاندن ویتامین ویتامین D3 ، 12000IU/kgخوراک در مطالعات کوتاه مدت ، اثرات مضری برای مرغان تخم گذار نداشته است(9).

ماتیلا و همکاران (2004) آزمایشی را با عنوان اثرات جیره های غنی شده با ویتامین D2 و D3 روی سطوح آنها در تخم مرغ، تولید و وضعیت پرنده در جریان یک دوره کامل تولیدی انجام دادند. جیره با استفاده از دو سطح متفاوت هر دو ویتامین6000 و 15000IU/kg   نسبت به تیمار کنترل 2500IU/kg مکمل شدند. در جریان آزمایش پارامتر های تولیدی، کیفیت تخم مرغ( وزن تخم مرغ، واحد هاو، وزن مخصوص ، شکستگی پوسته و حجم کلسیم پوسته) و وضعیت مرغ ها مورد بررسی قرار گرفتند.در انتهای ازمایش تست های هیستوپاتولوژی انجام شدند. جیره هایی که با ویتامین D3 مکمل شدند نسبت به جیره های مکمل شده با ویتامینD2 حجم ویتامین D زرده تخم مرغ را بطور موثری افزایش داده بودند. تیمارهایی که 6000 و IU 15000 ویتامین D3 برکیلوگرم خوراک دریافت کرده بودند، حجم ویتامین D3 زرده تخم مرغ به ترتیب دامنه ای از 9.1-13.6 و µg/100gr7/33-3/25 داشتند. ارزش های مشابه برای پرندگان تغذیه شده با ویتامین D2 ، 7-7/4 و 13.3-21µg/100gr بودند. مکمل کردن ویتامین D تاثیری روی پارامترهای تولیدی در مقایسه با جیره کنترل نداشت. ویتامین D3 قدرت استخوان را بهتر کرده بود. کالبد شکافی که در پایان آزمایش انجام شده بود انباشتگی مضر کلسیم را در کلیه ها، کبد، قلب، ماهیچه و استخوان نشان نداد. در پایان ازمایش می توان گفت که  مصرف یک تخم مرغ ( حدود 60گرم) حاصل از این آزمایش در حدود 9/1 تا 8/2میکرو گرم ویتامین D3 برای بدن تامین می کند که 3-2 برابر تخم مرغ معمولی می باشد و برابر است با 38 تا 56% نیاز بدن که توسط Food and Nutrition Board, 1999، 5 میکروگرم در روز توصیه شده است(9).

 

** اثرات مکمل کردن جیره مادری با ویتامین D3 روی دیسکندروپلازیای درشت نی جوجه ها

همچنانکه در آزمایش بالا نشان داده شد می توان با افزایش سطح ویتامین D3 در جیره مرغان تخم گذار سطح انرا در تخم مرغ افزایش داد. بیماری استخوانی دیسکندروپلازیای درشت نی (TD) بطور رایجی در جوجه های گوشتی یافت می شود و خیلی حساس به وضعیت ویتامین D3 پرنده می باشد. دیسکندروپلازیا توسط انباشتگی کندروسایت ها که نمی توانند بلوغ و تمایز یابند، ظاهر می شود.که بیشتر در امتداد صفحه های رشد  استخوان های دراز  از قبیل درشت نی انباشته می شوند که در نهایت به بد شکلی استخوان منجر می شوند. افزودن متابولیت های ویتامین D3 به جیره جوجه ها با نشانه های  TD ، توسط تحریک بالغ شدن کندروسایت های نابالغ ، وضعیت پرنده ها را بهتر و آسیب های حاصل از TD را کم می کند(2).

درایور و همکاران(2006) یک سری آزمایش جهت بررسی اثرات مکمله جیره مادر با ویتامین D3  در چهار زمان متفاوت در طی چرخه تخم گذاری روی عملکرد و کیفیت استخوان جوجه های گوشتی که با یک جیره تحریک شده از نظر دیسکندروپلازیا و یک جیره نرمال انجام شد. مرغان مادر گوشتی با یک جیره سویا-ذرت با سطوح 250 و 2000IU ویتامین D3  در کیلوگرم در جیره از 24 تا 66 هفتگی تغذیه شدند. تخم مرغ ها در 39، 44، 53 و 64 هفتگی جمع آوری و هچ شدند. جوجه های از مادران تغذیه شده با 250 IUD3/kg (LMD3) و 2000IUD3/kg (HMD3 ) در قفس های مادری قرار گرفتند و تا 16  روزگی تغذیه شدند در 16 روزگی جوجه ها کشته و وزن شدند. درشت نی های چپ برای تعیین خاکستر استخوان و درشت نی های راست برای امتیاز وقوع وشدت TD (0، 1، 2 و 3، که 3 شدیدترین می باشد) استفاده شدند.

افزایش وزن بدن و مصرف خوراک برای جوجه های LMD3 در 44 و 66 هفتگی پایین تر بودند اگرچه در وزن هچ شدن تفاوتی نداشتند. برای دو هچ اول (39 و 44 هفتگی) جوجه های LMD3 و HMD3  میانگین نمره بالاتری از TD (3/2و 57/1در مقابل 05/2 و 75/1 به ترتیب برای LMD3 در برابر HMD3  ) و میانگین بالاتری از شدت وقوع TD ( 50 و 35% در برابر 45 و 35% به ترتیب برای سطوح LMD3 در برابر HMD3  ) نشان دادند. اگر چه نتایج برای دو هچ دیگر (53 و 64 هفتگی ) نشان دادند که جوجه های HMD3 در مقایسه با جوجه های HMD3  میانگین امتیاز TD ( 39/1 و 47/1 در برابر 01/1 و 44/0 به ترتیب برای LMD3 در برابر HMD3 ) و شدت وقوع TD (36 و 40% در برابر 17 و 8% به ترتیب برای سطوح LMD3  در برابر HMD3 ) کاهش یافته است. پس از این دو آزمایش می توانیم نتیجه بگیریم که با استفاده از جیره های مکمله شده با ویتامین D3 در جیره های مرغان مادر ، از  بروز بیماری دیسکندروپلازیای درشت نی در جوجه های گوشتی پیشگیری کنیم و همچنین در تولید تجاری تخم مرغ نیز می توانیم تخم مرغ هایی با ویتامین D بالایی تولید کنیم که یک منبع عالی از این ویتامین در جیره روزمره انسان باشد.

 

** اثرات متقابل ویتامین C و ویتامینD   روی دیسکندروپلازیای درشت نی، عملکرد و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی

داده های جمع اوری شده طی 6 دهه گذشته پیشنهاد می کند  شرایطی وجود داردکه مکمل های ویتامین C سودمندی لازم را برای طیور فراهم می کند. همه پرندگان می توانند ویتامین C را در کلیه جایی که D-گلوکز تبدیل به D-گلوکورونولاکتون و سپس به 2-کتوگلونولاکتون می شود که بعدا به اسید آسکوربیک تبدیل می شود، سنتز می کنند. ثابت شده که مکمل ویتامین C پاسخ های منفی طیور به استرس گرمایی را بوسیله افزایش فعالیت تیروئید کاهش می دهدکه بوسیله جذب ید، مصرف اکسیژن ، میزان مصرف خوراک و نرخ رشد اندازه گیری شده است.گزارش شده که ویتامین C کورتیکوسترون پلاسما ( یک هورمون استرس) و نسبت هتروفیل به لنفوسیت را کاهش می دهد(8). سرجیو و همکاران گزارش کردند که ویتامین C نقش ضروری را در متابولیسم ویتامین D در خوکچه های هندی دارد. مطالعات انها پیشنهاد می کند که ویتامین C سیستم درون ریز ویتامین D را برای تشکیل 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول در کلیه و رسپتورهای آنرا تحت تاثیر قرار می دهد.تحقیقات زیاد اینها نشان داد که کمبود ویتامین C در خوکچه های هندی 25-هیدروکسی کوله کلسیفرول(25-OHD3) سرم و سطح گیرنده های 1و25دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (1,25(OH)2D3) در مخاط را بطور معنی داری کاهش می دهد(8).

ویتامین C برای تبدیل ویتامین D به فرم متابولیتی کلسیترول لازم است که این برای تنظیم کلسیم و فرآیندهای آهکی شدن ضروری است. ویتامین C برای هیدروکسیلاسیون باقیمانده پرولین که برای سنتز کلاژن لازم است، ضروری می باشدکه پروکلاژن خود پیش ساز استخوان می باشد. فارکوسارسون وهمکاران گزارش کردندکه  شیوع دیسکندروپلازیای درشت نی (40-11%) وقتی که جیره با ویتامین C مکمل شده باشد کاهش می یابد در این مطالعات مکمل شدن اسید آسکوربیک اسید و 1,25(OH)2D3 هر دو اثر مشابهی داشتند.

لوهاکار و همکاران(2005) یک تحقیق برای ارزیابی کارآیی مکمل ویتامینC در سطوح 0 و 200mg/kg روی عملکرد جوجه های گوشتی تجاری که با سطوح ویتامین D مطابق با توصیه های NRC (200 IU) و پیش مخلوط های تجاری ویتامین(1800 IU) مکمل شده، انجام دادند. گروه های تغذیه شده با مکمل ویتامین C (200mg/kg) افزایش وزن بالاتری بجز در طول هفته دوم نسبت به تیمار مکمل نشده داشتند. بطور معنی داری افزایش مشاهده شده در طول هفته اول و دوم و کل زمان مطالعه (3-0 هفتگی) در جوجه های تغذیه شده با 200 IU ویتامینD بالاتر از جوجه تغذیه شده با 1800 IU می بود. اثر متقابل معنی داری بین ویتامینC و ویتامینD در افزایش وزن بجز در هفته سوم مشاهده شد. استحکام استخوان برای پرندگان تغذیه شده با مکمل ویتامینC که در جیره آنها ویتامین D ، 200 IU بود؛ بالاتر بود.بطور هفتگی سرم بیوشیمیایی برای کل پروتئین برای پرنده ها ی با جیره مکمله با ویتامین C تنها در هفته اول بالاتر بود ولی کلسیم ، فسفر و آلکالین فسفات سرم روند خاصی را نشان ندادند.تیتر آنتی بادی با SRBC، پاسخ حساسیتی بازوفیل پوستی به P-فیتوهماگلوتنین و نسبت هتروفیل به لنفوسیت هیچ تفاوتی در داخل گروهای مکمله با ویتامین  Cو D نشان ندادند. پس از نتایج این آزمایش می توان نتیجه گرفت که سطوح ویتامینD پیشنهادی توسط NRC عملکرد رانسبت به 1800 IU بیشتر ارتقا می­دهد و مکمل کردن 200mg/kg ویتامین C عملکرد را تحت شرایط اقتصادی بهبود می بخشد.

 

** فلاونوئیدها

در سال 1936 روزنیاک و استنت- گیورگی گزارش کردند که یک در مرکبات ، متفاوت از ویتامین C برای حفاظت مویرگ ها ضروری می باشد. که این ماده بعنوان ویتامین P برگزیده شد. فلاونوئید ها ماده فنلی رنگی هستند که در همه گیاهان یافت می شوند. بیش از 300 نوع فلاونوئید جدا شده است. آنها منابع اصلی رنگیزه های قرمز ، آبی و زرد ( بجز برای کاروتنوئید­ها) در شاخه گیاهان هستند. فلاونوئید­ها در همه شاخه های گیاهان وجود دارند که با سطوح بالاتر از آنها در بافتهای بیرونی رنگی از قبیل پوست نسبت به بافتهای درونی­تر می باشند. فلاونوئید­ها بطور گسترده­ای در میوه­ها، سبزی­ها و در نوشیدنی­ها از قبیل چای و مشروب یافت می­شوند. بزرگترین منبع فلاونوئیدها در جیره شیره میوه ها می باشد(10). مصرف جیره ای و قابلیت زیست فراهمی فلاونوئیدها توسط تغییرات در نوع گیاه و رشد، فصل، نور، درجه بلوغ، آماده سازی و فرآوری خوراک تحت تاثیر قرار می گیرد(1).

 

 

** تقسیم بندی فلاونوئید­ها   

اصطلاح فلاونوئید بطور کلی برای توصیف یک کلکسیون گسترده محصولات طبیعی که شامل یک اسکلت کربنی C6-C3-C6 هستند ،استفاده می شود بسته به وضعیت پیوند پیوند حلقه آروماتیک به بخش بنزوپیرانو(کرومان) این گروه محصولات طبیعی به سه گروه تقسیم می شوند: 1) فلاونوئیدها (2-فنیل بنزوپیران) ، 2)  ایزوفلاونوئیدها (3-بنزوپیران )، 3) نئوفلاونوئیدها ( 4-بنزوپیران) (5).

1)      فلاونوئیدها : براساس درجه اکسیداسیون و موقعیت پیوند دوگانه به گروههای زیر تقسیم می شوند:       

2)ایزوفلاونوئیدها: یک زیر رده ممتاز فلاونوئیدها هستند . این ترکیبات دارای یک اسکلت 3-فنیل کرومان که بطور ژنتیک زیستی توسط مهاجرت 1و2آریل به پیش ساز 2-فیل کرومان مشتق شده­اند(5). به زیر گروههای زیر تقسیم می شوند:

 

3)نئوفلاونوئیدها:  به گروه های زیر تقسیم می شود:

 

** فعالیت آنتی اکسیدانی فلاونوئیدها

مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان دادند که یک جیره غنی از میوه ها و سبزی ها با کاهش خطر بیماری قلبی-عروقی وسرطان های مشخص همبسته است. این اثرات سودمند به وجود ترکیبات فنلی در گیاهان جیره که ممکن است اثراتشان را بصورت فعالیت آنتی اکسیدانی نشان دهند، نسبت داده می شود.فعالیت های آنتی اکسیدانی فلاونوئیدها در مقابل گونه های مختلف نیتروژن و اکسیژن فعال از قبیل رادیکال های 1و1 دی فنیل پیکاریل هیدرازیل(DPPH)، رادیکالهای هیدروکسی سوپراکسیداز، رادیکال های پراکسی و هیپوکلریت ارزیابی شده است(3). فعالیت انتی اکسیدانی فلاونوئیدها بطورقابل ملاحظه­ای مطابق با ساختار اسکلتی و نوع گروه عاملی موجود در ساختار شیمیایی نوسان می کند(1). اثرات محافظتی فلاونوئیدها در سیستمهای بیولوژیکی به ظرفیت آنها برای انتقال الکترون های آزاد، کاتالیست کلات فلز، فعال کردن انزیم های انتی اکسیدانی، کاهش رادیکال های الفا-توکوفرول وممانعت از اکسیدازها توصیف شده است(5). نیوات و همکاران(2008) در مطالعه ای که روی انسان انجام شده بود نتیجه گرفتند که مصرف شیره میوه­ها غنی از فلاونوئیدها وضعیت آنتی اکسیدانی پلاسما را افازیش می دهد.

فیروزی و همکاران (2004) در آزمایشی فعالیت آنتی اکسیدانی فلاونوئیدها را توسط تست FRAP(ferric reducing antioxidant power) و ولت متر سیکلیک ارزیابی کردند در این آزمایش از 16 فلاونوئید متفاوت از نظر ساختمانی استفاده کردند. نتیجه ای توسط ولت متر سیکلیک گرفته شد نشان داد که فلاونوئیدهای کورستین، فیستئین و میریستئین پایین ترین پتانسیل اکسیداسیون را دارند. ارزش های که توسط تست FRAP بعد از 60 دقیقه بدست امدند ترتیبشان به این شکل بودند: کورستین> فیستئین> میریستئین> روتین> کاتکچین> کامپفرول> بای کالئین> تاکسی فولین> گالانژین> 3-هیدروکسی فلاون> هسپریتئین> دیدزئین> جنیستئین> آپی ژنین> نارینژنین. در نهایت نتیجه گرفته شد که فلاونوئید کورستین بیشترین فعالیت انتی اکسیدانی را دارد. فعالیت بالای این ترکیبات شاید توسط حقیقت وجودگروه کاتکول در حلقه B و 3- هیدروکسی و 2و3 باند دوگانه در حلقه C توضیح داده شود، یک اکسیداسیون دو الکترونی ممکن است رخ دهدکه به تولید ساختارهای کوئینونیک منجر می شود که شکل آنها را در زیر مشاهده می کنید:

** اثرات کورستین

کورستین یک مولکول بیو فلاونوئید موجود در طبیعت است که نمی تواند توسط بدن انسان و سایر حیوانات ساخته شود و بعنوان یک ریشه آنتی اکسیدانت که می تواند با رادیکال های ازاد تشکیل رادیکال های فنوکسی را بدهد که کمتر فعال هستند مشهور می باشد. کورستین همچنین از سنتز آنزیم های ضروری برای آزاد سازی هیستامین جلوگیری می کند در مطالعاتی که در شرایط آزمایشگاهی روی نوتروفیل ها انجام شده نشان دادند که  بطور معنی داری رها سازی بتاگلوکورونیداز و لیزوزیم را تعدیل می کند(7). روپاسینق و همکاران (2010) گزارش کردند که کورستین می تواند توسط جوجه های گوشتی جذب و متابولیسم شود همچنین اعلام کردند که ظرفیت آنتی اکسیدانی جدا از منبع کورستین ، در پلاسما و بافت جوجه های گوشتی تاثیر معنی داری نداشت.

کاواباتا و همکاران (2008) نشان دادند که کورستین جیره ای فعالیت محور هیپو تالاموس –هیپوفیز-آدرنال را توسط ممانعت از بیان mRNA فاکتور آزاد کننده کورتیکوتروپین کم می کند. خاکی و همکاران (2009) گزارش کردند که استفاده کورستین به اندازه 15 میلی گرم در کیلوگرم  از تخریب سلولهای کبدی توسط کاهش تعداد سلولهای آپوپتوسیز در موش های دیابتی کاهش می دهد. گراف و همکاران (2005) گزارش کردند که تقریبا 6% کوستین جیره ای در دستگاه گوارش موشها جذب می شود. آنها گفتند که بیشتر کورستین جیره ای خورده شده مستقیما توسط دستگاه گوارش متابولیزه می شود.

 

** نتیجه گیری

با توجه به مطالبی که گفته شد می توان نتیجه گرفت که با افزایش سطح ویتامین D3 در جیره مرغان تخم گذار می توان سطح آنرا در تخم مرغ بالابرد وتخم مرغهایی غنی از این ویتامین تولید کرد همچنین با افزایش سطح آن در جیره مرغان مادر تخم گذار ، تخم مرغ های که هچ می شوند نیز از نظر این ویتامین غنی می باشند. که این می تواند یکی از راههای جلوگیری از بیماری دیسکندروپلازیای درشت نی باشد. با توجه به اثر متقابلی که بین ویتامین C وD وجود دارد در مواقع کمبود ویتامین D ، مکمل کردن جیره با ویتامین C می تواند در جلوگیری از این بیماری سودمند باشد.

فلاونوئیدها ترکیبات فنلی می باشند که در همه گیاهان و سبزی ها یافت می شوند که شیره میوه­ها از این نظر غنی می باشند . این ترکیبات فنلی که از فنیل الانین سنتز می شوند خاصیت آنتی اکسیدانی ، آنتی سرطانی و ضد هیستامینی نیز دارند. که کورستین از نظر فعالیت های آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی ، فعالیتش از فلاونوئیدهای دیگر بیشتر می باشد جذب آن از دستگاه گوارش حیوانات محدود می باشد و چون محلول در آب است نمی تواند در بدن ذخیره شود. عمدتا در پیاز و سیب وجود دارد. کورستین و در کل همه فلاونوئیدها بخاطر خصوصیاتی که دارند می توانند در شرایط استرس بویژه استرس گرمایی برای حیوان مفید باشند و جا برای کار و آزمایش روی اثرات فلاونوئیدهای مختلف روی حیوانات بویژه طیور زیاد می باشد که اطلاعات روی اثرات این­ها روی طیور خیلی کم می باشد                                                                                                                                                                              

**منابع

 

[1] Appleton J.  2010. Evaluating the Bioavailability of Isoquercetin. Natural Medicine Journal.2(1):1-6.

 [2] Driver, J. P., A. Atencio, G. M. Pesti, H. M. Edwards, J. and R. I Bakalli. 2006. The Effect      of Maternal Dietary Vitamin D3 Supplementation on Performance and Tibial Dyschondroplasia of Broiler Chicks. Poult. Sci. 85:39–47.

[3] Firuzi, O., A. Lacanna, R. Petrucci, G. Marrosu and Luciano Saso. 2005. Evaluation of   the antioxidant activity of flavonoids by ‘ferric reducing antioxidant power’ assay and cyclic voltammetry. Biochimica et Biophysica Acta 1721:174– 184.

[4] Graf, B. A., W. Mullen, S. T. Caldwell, R. C. Hartley, G. G. Duthie, M. E. J. Lean, A. Crozier and C. A. Edwards. 2005. Disposition and metabolism of [2-14c]quercetin-4-glucoside in rats. DMD 33:1036–1043.

 

[5]  Grotewold E., The science of flavonoid. 2006.The Ohio State University. PP:1-5,212-218.

[6]  Kawabata K., Y. Kawai, J. Terao. 2010. Suppressive effect of quercetin on acute stress-induced hypothalamic-pituitary-adrenal axis response in Wistar rats. Journal of Nutritional Biochemistry 21 374–380.

 

[7] Lamson D. W. and M. S. Brignall. 2000. Antioxidants and Cancer III: Quercetin. Altern Med Rev. 5(3):196-208.

 

[8] Lohakare, J. D., J. K. Kim, M. H. Ryu, T. W. Hahn and B. J. Chae, 2005. Effects of vitamin C vitamin D interaction on the performance, immunity, and bone characteristics of commercial broilers. J. Appl. Poult. Res. 14: 670-678.

 

[9] Mattila, P., J. Valaja, L. Rossow, E. Vena¨la¨inen and T. Tupasela. 2004. Effect of Vitamin D2- and D3-Enriched Diets on Egg Vitamin D Content, Production, and Bird Condition During an Entire Production Period. Poult. Sci. 83:433–440.

 

[10] McDowell L. R. 2000. Vitamins in animal and human nutrition. Iowa State University Press. PP:668-669.

 

[11] Niwat, C., T. George, M. Gordon and J. Lovegrove. 2008. The consumption of fruit juice rich in flavonoids increases plasma antioxidant status. Proceedings of the Nutrition Society. 67: 419.

[12]  Rupasinghe,H. V., C.M R., Bruce R. and R. A Robinson. 2010. Absorption and tissue distribution of dietary quercetin and quercetin glycosides of apple skin in broiler chickens. J. Sci. Food Agric. 90: 1172–1178.


.: Weblog Themes By Pichak :.


حمایت مالی از ما
تبلیغات اینترنتی 7rang.ir
آگهی در نیازمندیها 7rang.ir
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

قالب پرشین بلاگ

قالب میهن بلاگ

download

تبلیغات اینترنتی 7rang.ir